FTAB - PROJEKT

Projekt

FTAB driver utanför ordinarie arbete några sidoprojekt där ett av dom är att skapa ett koncept för transitional shelters baserat på den patenterade hörnprofilen. Transitional shelter är steget ovanför ett tält som ofta bara benämns shelter i sammanhanget.
 
Kan man skapa en drägligare boendeform än ett tält så kan det göra att flyktingströmmen reduceras då människor kan bo kvar i sitt område medans permanenta bostäder byggs upp igen efter t.ex någon form av katastrof.
 
Här ingår också HPPP som är ett fristående energilager som försörjer området med el för att minimera användningen av dieseldrivna elverk.