FTAB - HÅRDVARA

Hårdvara

Ofta kräver en process lösningar som inte finns på “hyllan”. Det kan typiskt vara ett apparatskåp en elstyrning eller en maskin som skall utföra något specifikt. Oavsett vilken del som saknas så tar FTAB fram en lösning, mycket tillverkas i egen regi eller tillsammans med någon av våra samarbetspartners.
 
Det mesta går att lösa. Har ni önskemål om att få ett förslag på en lösning kontakta FTAB.