FTAB - ELBESIKTNINGAR

Elbesiktningar

FTAB utför elbesiktningar på främst elutrustning i industriprocesser men även inom energisektorn. Många besiktningar utförs åt ABP som ett led i deras service av gjuterianläggningar runt om i Norden. Termografering under drift är ofta en del i besiktningen och ger beställaren en förvarning om vad som är på gång alt. något som är feldimensionerat.

Några parametrar som kontrolleras och utreds vid en besiktning kan vara: Reservdelshållning av kritiska komponenter, miljön och säkerheten i och kring utrustningen, rutiner kring FU och andra arbeten i anläggningen, att föreskrifterna följs, osv.

I många fall görs även mätningar på komponentnivå för att t.ex se status på en kondensator.
I de flesta fallen genererar besiktningen en rapport med punkter och baslinjedata till nästa besiktningstillfälle.