VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ FTAB!

Finnmarken Teknik AB

FTAB (Finnmarken Teknik AB) startades år 2000 av Roland Welander efter en femårig tjänstgöring utomlands som Electrical Supervisor.
 
Huvudinriktningen i verksamheten är att tillgodose de behov som främst förekommer inom industri och energisektorn. De tjänster som FTAB levererar kan vara allt från en total entreprenad till konsultverksamhet eller leverans av maskiner och förbrukningsmaterial.