FTAB - FINNMARKEN TEKNIK AB

TEKNOLOGI & INNOVATION
INOM INDUSTRIELLA PROCESSER

VÅRA TJÄNSTER

FTAB utför elbesiktningar, termografi, felsökning, konsultarbete, projektledning, optimering, ombyggnader samt nyinstallationer. Många lösningar på svåra problem har genom FTAB fått en lösning. Egna patent finns.
 
Som komplement till vårt arbete har vi samarbete med de främsta inom resp. disciplin. FTAB är t.ex generalagent för JRS Rettenmeier när det gäller filterhjälpmedel i Sverige.

VÅR ERFARENHET

FTAB har under åren skaffat sig global erfarenhet. 5 år som electrical supervisor bosatt i Afrika är en av de erfarenheter som skapat förståelse för andra kulturer och gett en unik insyn i hur vår standard vår teknik och vårt tänkesätt fungerar när den skall implementeras i ett land med en annan kultur. Offshoreprojekt är ett annat område som gett en djupare erfarenhet för de krav som ställs när inget får gå fel och vikten av att jobba säkert ställs på sin spets.
 
Norden är dock det område som FTAB har som sitt främsta arbetsområde där tung industri, gruvor, gjuterier, stålverk, valsverk, vattenkraft och energiprojekt är de områden som ligger FTAB närmast.

VÅR ERFARENHET

FTAB har under åren skaffat sig global erfarenhet. 5 år som electrical supervisor bosatt i Afrika är en av de erfarenheter som skapat förståelse för andra kulturer och gett en unik insyn i hur vår standard vår teknik och vårt tänkesätt fungerar när den skall implementeras i ett land med en annan kultur. Offshoreprojekt är ett annat område som gett en djupare erfarenhet för de krav som ställs när inget får gå fel och vikten av att jobba säkert ställs på sin spets.
 
Norden är dock det område som FTAB har som sitt främsta arbetsområde där tung industri, gruvor, gjuterier, stålverk, valsverk, vattenkraft och energiprojekt är de områden som ligger FTAB närmast.

VÅR SPECIALITET

En disciplin som FTAB arbetat med de senaste 25 åren är filtrering av olika media i varierande processer. Beläggningsfilter där man använder någon form av filterhjälpmedel med en reningsgrad ner till 2-3 my har blivit något av en specialitet.
 
FTAB har samarbete med olika filtertillverkare och håller även reservdelar och service till flertalet fabrikat. Ombyggnader och modernisering av styrutrustning är vanligt förekommande. Men felsökning och optimering av en anläggning hör till de vanligaste jobben.
FTAB har tagit fram egna unika lösningar på de vanligaste problemen som kan uppstå i denna process. Har ni te.x problem med dammbildning i er doseringsanläggning….kontakta FTAB.
 

För en fullservice levererar vi även filterhjälpmedel från en av de främsta på området JRS J.Rettenmeier & Söhne. Ett företag som startades i Tyskland redan 1878 och som idag levererar kvalitetsprodukter över hela världen.

I vår värld kommer en i alla avseenden driftsäker produktion alltid i första hand. / FTAB