Filterservice

Filterservice

FTAB utför service, renovering samt ombyggnader och nyinstallationer av filteranläggningar. Främst industriella beläggningsfilter dvs filteranläggningar som bygger på att ett filterelement beläggs med filterhjälpmedel för att på så vis nå maximal filtreringsgrad.
 
Vanligtvis skapas ett serviceavtal där FTAB åtar sig filterservice av en anläggning på överenskomma villkor samt bistår vid akuta problem som kan uppstå i produktionen.
 
FTAB är inte knutet till något speciellt fabrikat av filter utan arbetar med de flesta större filtertillverkarna som t.ex Funda, Faudi, Boll & Kirch m.fl.FTAB bygger till viss del även egna maskiner som ingår i processen kring själva filtreringen.
 
När det gäller filterhjälpmedel rekommenderas cellulosa pga. sina fördelar mot mineralbaserade varianter. Ofta ersätts t.ex kiselgur och motsvarande mineraliserade filterhjälpmedel med cellulosa pga bättre filtreringsegenskaper men kanske främst av hälsofördelar då kiselgur kan orsaka silikos sk. stendammslunga.
 

FTAB håller även utbildningar till driftspersonal och andra involverade i filtreringsprocessen. Man har t.ex ett oljerum i anslutning till ett valsverk men det saknas ofta kännedom om orsak och verkan. Vad händer t.ex vid inblandning av vatten i en valsolja och hur åtgärdar man och räddar oljan från kassation? Det är ett exempel på saker som tas upp vid utbildningstillfället.