FTAB - ENERGI & VATTENKRAFT

Energi & vattenkraft

Något som FTAB gärna tar sig an är olika energiprojekt där vattenkraften har en stor del. Det kan som bilden här visar spel till sugluckorna i en ny kraftstation eller uppgradering av äldre stationer för att passa till dagens krav på säkerhet och ökad verkningsgrad. FTAB har även varit delaktig i konstruktion och installation av fisktrappor i olika utföranden, något som blir mer frekvent i vår strävan efter minsta möjliga miljöpåverkan.

FTAB driver ett eget energilagringsprojekt HPPP som syftar till att skapa förutsättningar för att lagra energi på ett klimatneutralt och skalbart sätt. HPPP har möjligheten att lagra energi från olika energikällor som t.ex vindkraft, vattenkraft, solenergi och bioenergi för att när behov uppstår generera den kraft som krävs för att producera el tillbaka till förbrukaren.
 

I sammanhanget finns planer på att skapa ett testcenter för olika tillämpningar inom energilagringsområdet. Tanken är att det skall kunna utföras test i lite större skala på ett för omgivningen säkert sätt. Detta skall om alla tillstånd ges uppföras i bergrum som FTAB har tillgång till.